ÖVRIGA: Rolf Boman, Munsala kyrkoby samfällighet,

               Pelkkalan kyläseura. Socklot– och Vexala fiskargille

                         

               Medlemmar

KANTLAX FISKELAG